…stara się dotrzeć w każdy kąt elipsoidy

…tęskni za prostszymi czasami

…mieszka w starym, zimnym, nudnym mieście