I had to wait for good 20 minutes inside of an old church, before she finally came along, exactly where I wanted her. And in the end I never saw the whole church itself. Colonia del Sacramento, Uruguay.

Musiałem czekać dobre 20 minut wewnątrz starego kościółka zanim ona pojawiła się w odpowiednim miejscu. A kościoła nawet nie obejrzałem. Colonia del Sacramento, Urugwaj.

Perito Moreno glacier with the Andes far away. Shot from a boat on my way to an ice trek adveture on a side of the glacier.

Lodowiec Perito Moreno z Andami gdzieś daleko w tle. Zdjęcie zrobione z łódki, po drodze na jeden z krańców lodowca gdzie miałem po nim połazić.

Perito Moreno glacier. A bit over 14 thousand kilometers from home.

Lodowiec Perito Moreno. Nieco ponad 14 tysięcy kilometrów od domu.

Old town in Montevideo. Walking distance from the major tourist attractions - and much more interesting. Yet somehow I was the only tourist there that day.

Stare miasto w Montewideo. Kilka minut pieszo od głównych atrakcji turystycznych - o wiele mniej ciekawych. Byłem chyba jedynym turystą poza głównym szlakiem tego dnia.

Old, colonial city of Salta, Argentina. Rather small, but very nice to walk around. One particularly interesting place is the Museum of High Altitude Archaelogy, where stunningly well preserved remains of the Children of Llullaillaco can be seen. These are Indian mummies from around 500 years ago, buried high in the Andes and discovered as late as in 1999.

Stare, kolonialne miast Salta, Argentyna. Niewielkie, ale bardzo przyjemne. Jedną z ciekawszych atrakcji jest Muzeum Archeologii Wysokogórskiej, gdzie można zobaczyć niesamowicie dobrze zachowane szczątki Dzieci z Llullaillaco. Te indiańskie mumie sprzed około 500 lat zostały pochowane wysoko w Andach i odkryte dopiero w 1999 roku.

Brasilian view of the Devil's Throat at Iguazu Falls - waterfalls sometimes called 'Niagara on Viagra'. Well over 70 billion liters of water flows through this area every single day. Urban legend says Eleanor Roosevelt, when saw this place, said 'poor Niagara'.

Widok na 'Diabelskie Gardło' Wodospadów Iguazu od strony brazylijskiej. Grubo ponad 70 miliardów wody każdego dnia przepływa przez to miejsce.

Brasilian side of Devil's Throat.

Brazylijska strona 'Diabelskiego Gardła'.

Store is opening at around 3 in the afternoon. That's because anything earlier than that is unbearably hot. Cordoba, Argentina.

Sklep otwierany około godziny 15. Wcześniej jest zbyt gorąco żeby pracować. Cordoba, Argentyna.

Hostel inside of an old, colonial building, with ceilings at least 4 meters high. Lovely, but with one major drawback - no AC. It was well over 30 degrees Celcius outside and I slept in a room with 6+ more people...

Hostel w starym budynku w stylu kolonialnym, z sufitami na wysokości co najmniej 4 metrów. Klimatycznie, ale nie było tam klimatyzacji. Na zewnątrz grubo ponad 30 stopni i było nas w pokoju jakieś 7-8 osób...

Puerto Madero district, Buenos Aires. Folks from that city, thousands upon thousands of them, are strolling, running, playing and having a good time each weekend in that district.

Dzielnia Puerto Madero, Buenos Aires. Tu mieszkańcy tego miasta, całe tysiącie, spacerują, biegają i bawią się w każdy weekend.

1... 2... 3... - Salta, Argentina.

1... 2... 3... - Salta, Argentyna.

Old town house at Plaza 9 de Julio, Salta's central square. Just few meters from here I learned that whenever you want to pay with card, you should check whether there is a card reader in a store. Often, in Argentinian supermercados, clerk has to manually type in your card number, expiration date and your name into the cash register. That takes a lot of time!

Dawny budynek ratusza przy Placa 9 de Julio, centralnym placu Salty. Tutaj dowiedziałem się, że często lepiej jest zapłacić gotówką w argentyńskich supermarketach, a nie kartą. A to dlatego, że w wielu sklepach kasjer nie wsuwa czy nie zbliża karty do czytnika, ale raczej przepisuje numer karty, imię i nazwisko, datę ważności, do kasy. A potem sprawdza jeszcze czy te dane zgadzają się z paszportem.

First time ever I gave anyone money for the permission to photograph. Still not sure I should've done that.

Pierwszy raz w życiu zapłaciłem komuś za pozwolenie na zrobienie zdjęcia. Sam nie wiem, czy powinienem był.

There's a lot of weird stuff going on here, none of which I can explain. I've seen this scene via a window (with no glass) somewhere in the Montevideo's old town.

Sporo dziwnych rzeczy się tu dzieje. Ta scena działa się za oknem (bez szyby) gdzieś na starym mieście w Montevideo.

On my way from Salta to Cordoba, after few hours in the bus, it came to a sudden stop and everyone left. Nobody spoke English, and I, with all my 50 Spanish words, couldn't understand a thing. We ended up changing buses, for a reason still unknown to me. I've taken this photograph while standing between both buses, making sure my bagpack ends up in the same car I do.

W drodze z Salty do Cordoby, po kilku godzinach w autobusie, nagle się on zatrzymał i wszyscy wysiedli. Nikt nie mówił po angielsku a ja, z moją znajomością 50 hiszpańskich słów, nie rozumiałem zupełnie co się dzieje. Koniec końców przesiedliśmy się do drugiego autobusu. Zdjęcie zrobiłem stojąc między oboma autobusami, pilnując żeby mój plecak trafił do tego samego pojazdu co i ja.

On one of the trails that begins in El Chalten, in the southern part of Patagonia.

Na jednym ze szlaków rozpoczynających się w El Chalten, w południowej Patagonii.

Somewhere on Ruta 52, on the way to Salinas Grandes.

Gdzieś na drodze nr 52, zmierzając do Salinas Grandes.

Iguazu Falls.

Wodospady Iguazu.

La Defensa street, Buenos Aires. Folow it to the north, and you'll end up at Casa Rosada - presidential palace where famous balcony scene from the 'Evita' movie has taken place.

Ulica La Defensa, Buenos Aires. Idąc wzdłuż niej na północ, można dotrzeć do Casa Rosada - pałacu prezydenckiego gdzie kręcona była słynna scena na balkonie z filmu 'Evita'.

They seem to enjoy a very nice morning. Colonia del Sacramento.

Ich poranek chyba należy do udanych. Colonia del Sacramento.

Friend I've met somewhere in Quebrada de Humahuaca. I knew just enough Spanish words to have a short conversation.

Kolega napotkany gdzieś w Quebrada de Humahuaca, z którym próbowałem porozmawiać po hiszpańsku.

Colonia del Sacramento, Uruguay.

Colonia del Sacramento, Urugwaj.

Old town, Montevideo.

Stare miasto, Montewideo.

Maimara village in Quebrada de Humahuaca.

Wioska Maimara w Quebrada de Humahuaca.

Mountains around El Chalten.

Góry w pobliżu El Chalten.

Rainbow, Iguazu Falls (Argentinian side).

Tęcza, Wodospady Iguazu (strona argentyńska).

Argentinian side of Iguazu Falls.

Argentyńska strona Wodospadów Iguazu.

Perito Moreno glacier and the Andes.

Lodowiec Perito Moreno i Andy.

Perito Moreno.

Perito Moreno.

Ice walking on the Perito Moreno glacier.

Spacer po lodowcu Perito Moreno.

Cat, despite being afraid of me, gathered enough courage to peek outside, granting me an opportunity to capture this photograph. Old town, Montevideo.

Kot, mimo tego, że bał się mnie, zebrał w sobie na tyle odwagi, żeby wyjrzeć na zewnątrz i dać mi się sfotografować. Stare miasto, Montevideo.

Inside of the Palacio Salvo, Montevideo, Uruguay.

Wnętrze Palacio Salvo, Montevideo, Urugwaj.

Palacio del Congreso, Buenos Aires. Nearby, 60 years before me, Tony Halik, famous Polish traveler, embarked upon his 180k+ kilometer long journey across both Americas.

Palacio del Congreso, Buenos Aires. Mniej więcej stąd, 60 lat wcześniej, Tony Halik wyruszył w swoją, długą na ponad 180 tys. kilometrów podróż przez obie Ameryki.

Buenos Aires.

Buenos Aires.

Cordoba.

Cordoba.

Apartment building at Plaza Independencia. AC is a must. Montevideo, Uruguay.

Budynek przy Plaza Independencia. Klimatyzacja to podstawa. Montewideo, Urugwaj.

Iguazu Falls.

Wodospady Iguazu.

Buenos Aires.

Buenos Aires.

La Boca, colorful, pretty and... way over-hyped. Buenos Aires.

La Boca, kolorowa, ładna i... bardzo przereklamowana. Buenos Aires.

Colonia del Sacramento is filled with old, vintage cars. This one serves as an eye-catcher to attract tourists to a nearby restaurant.

Colonia del Sacramento pełna jest starych, stylowych aut. Ten ma zwabiać turystów do pobliskiej restauracji.

Colonia del Sacramento, Uruguay.

Colonia del Sacramento, Urugwaj.

One of the villages in Quebrada de Humahuaca.

Jedna z wiosek w Quebrada de Humahuaca.

La Recoleta Cementery, Buenos Aires. Somewhere around here Evita rests in peace.

Cmentarz La Recoleta, Buenos Aires. Evita spoczywa gdzież w pobliżu.

Salinas Grandes, north of Salta.

Salinas Grandes, na północ od Salty.

Cathedral in Cordoba.

Katedra w Cordobie.