Facist Palazzo della Civiltà Italiana.

Faszystkowski Palazzo della Civiltà Italiana.

EUR district.

Dzielnica EUR.

EUR district.

Dzielnica EUR.

St. Peter's Basilica at 6:37 AM.

Bazylika Św. Piotra o 6:37 rano.

St. Peter's Basilica at 6:59 AM.

Bazylika Św. Piotra o 6:59 rano.

St. Peter's Basilica at 7:27 AM.

Bazylika Św. Piotra o 7:27 rano.

Vatican City.

Watykan.

Beggar. St. Peter's Square.

Żebraczka. Plac Św. Piotra.

Basilica of St. Paul Outside the Walls.

Bazylika Św. Pawła za Murami.