The Garden of Eden. Just a tree along a major street.

Rajski ogród. Jedno ze zwyczajnych drzew przy jednej ze zwyczajnych ulic.

We live in Siedlce, Poland, at the moment. Even though I've spent the last, give or take, 10 years someplace else, I know Siedlce very well. I was born and raised here.

Mieszkamy obecnie w Siedlcach. Pomimo tego, że ostatnich niemal dziesięć lat spędziłem w Warszawie, Siedlce znam dosyć dobrze. Tu się urodziłem i wychowałem.

How to photograph a place that one finds so ordinary?

Jak fotografować miejsce, które wydaje się tak zwyczajne?

It is a challenge, and below you will find my attempts.

Jest to wyzwanie, a moje próby znajdziesz poniżej.

Shell petrol station.

Stacja paliw Shell.

Recently renovated train platform #1.

Niedawno wyremontowany peron kolejowy #1.

Recently renovated train platform #2.

Niedawno wyremontowany peron kolejowy #2.

Recently renovated train platform #3.

Niedawno wyremontowany peron kolejowy #3.

Palace that used to belong to the Oginscy Family. Now belongs to the local University.

Pałac należący niegdyś do rodu Ogińskich. Obecnie mieści się tu rektorat UPH.

Same palace, this time view as seen from the entrance.

Ten sam pałac, tym razem widok od strony wejścia.

Train from Siedlce to the nearby city, Łuków, is departing. In the background are a few of the apartment buildings in the city centre.

Pociąg relacji Siedlce - Łuków odjeżdzą. W tle kilka bloków mieszkalnych w centrum miasta.

This train rail is not used anymore, which means that when snow falls, it stays beautiful.

Te tory nie są już używane, więc gdy spadnie śnieg, pozostają ładne.

This is how Siedlce could've looked like around 50 years ago. In the distance, above rooftops, the statue of Atlas holding the Earth can be seen. It sits on top of the City Hall.

Tak Siedlce mogły wyglądać jakieś 50 lat temu. W oddali, nad dachami, widać "Jacka" - czyli Atlasa dźwigającego Ziemię.

This is a misleading frame. It makes you think that Siedlce is a busy place, while it's rather not.

Nieco zwodnicza fotografia. Siedlce wyglądają tu na ruchliwe miasto, chociaż nie jest to do końca prawda.

The largest, and quite old too, apartment building in my city.

Największy blok mieszkalny.

Train from Warsaw to Siedlce, passing the bridge over the road in the west part of the city.

Pociąg wjeżdżający na wiadukt nad ulicą Kaczorowskiego.

City centre reflected in a local cake shop.

Ścisłe centrum miasta odbite w oknie kawiarenki.