Midday break. Jaipur, Rajasthan.

Drzemka popołudniowa. Jaipur, Rajasthan.

We visited India in January 2015 and all we read beforehand proved to be exactly right: it was loud, it was chaotic, air was insanely polluted and dirt and trash were everywhere. Some guide books tell you you'll either fall in love, or hate India, but you won't be indifferent to it. And it has definitely proven to be true in our case. The former that is - we fell in love almost immediately. There're so many interesting countries yet to discover - so many in fact that we almost never visit the same place twice. But India is that one country we just have to go to again!

Indie odwiedziliśmy w styczniu 2015 roku. Wszystko, co mówiono nam przed wyjazdem okazało się prawdą: było głośno, było chaotycznie, powietrze było zanieczyszczone w absurdalnym stopniu, a śmieci i brud były dosłownie wszędzie. W niektórych przewodnikach jest napisane, że Indie albo pokochasz, albo znienawidzisz, ale na pewno nie będą ci one obojętne. Ta reguła z pewnością sprawdziła się w naszym przypadku. Indie pokochaliśmy niemal natychmiast. Tyle jest interesujących krajów które chcielibyśmy jeszcze odkryć - tak wiele, że prawie nigdy nie jeździmy w to samo miejsce drugi raz. Ale Indie będą jednym z tych nielicznych miejsc gdzie po prostu musimy jeszcze pojechać!

Single most beautiful human-made place I've ever seen. Agra.

Najpiękniejsza rzecz spośród tych wykonanych ludzką ręką jaką do tej pory widziałem. Agra.

Begging hand. Agra.

Błagająca dłoń. Agra.

Orchha.

Orchha.

Orchha.

Orchha.

Homeless child. Mumbai.

Bezdomne dziecko. Mumbai.

Delhi.

Delhi.

Muslim neighbourhood, amazingly lively place. Delhi.

Dzielnica muzułmańska, wspaniale aktywne miejsce. Delhi.

Barber show right on the street.

Zakład fryzjerski na chodniku.

Secretariat Building (North Block). Delhi.

Północny budynek kompleksu rządowego. Delhi.

Holy Cow! Jaipur.

Święta Krowa! Jaipur.

Fatehpur Sikri, abandoned city.

Fatehpur Sikri, opuszczone miasto.

Inside of Taj Mahal, Agra.

Wewnątrz Taj Mahal, Agra.

Varanasi.

Varanasi.

Homeless in Delhi.

Bezdomni w Delhi.

Jaipur.

Jaipur.

Night market close to Jama Masjid, Delhi.

Nocny bazar w pobliżu Jama Masjid, Delhi.

Jama Masjid, Delhi.

Jama Masjid, Delhi.

Jama Masjid, Delhi.

Jama Masjid, Delhi.

Jama Masjid, Delhi.

Jama Masjid, Delhi.

Delhi.

Delhi.

Delhi.

Delhi.

Lotus Temple, Delhi.

Świątynia Lotosu, Delhi.

Woman from Delhi.

Kobieta z Delhi.

In Amber Fort, Jaipur.

W Forcie Amber, Jaipur.

Lazy. Jaipur.

Leniwie. Jaipur.

Fatehpur Sikri.

Fatehpur Sikri.

Taj Mahal, Agra.

Taj Mahal, Agra.

A few of most prominent elements of India: modern, rapidly developing cities (here - Mumbai) mixed with tradition. And lots of trash and dirt.

Kilka najbardziej charakterystycznych elementów Indii: nowoczesne, gwałtownie rozwijające się miasta (tu - Mumbai) wymieszane z tradycyjnością. I masą śmieci i zanieczyszczeń.